Privacy policy

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, slaan die op en gebruiken die alleen in overeenstemming met deze privacy policy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Met deze verklaring willen wij u graag informeren over de mate waarin wij persoonlijke gegevens verwerken, de doeleinden waarvoor we dat doen en uw rechten in dat verband.

Wij kunnen deze privacy policy op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we u dit weten, maar we raden u aan deze privacy policy regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Wie zijn wij?

Wij zijn 4Anim-all, gevestigd aan Sint-Pieterstraat 38, 9870 Olsene met als ondernemingsnummer 0653.837.210. Annelies Paqué is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@natuurlijkehondenkussens.be of volgend telefoonnummer: +32 485 11 05 05.

 

Type persoonsgegevens die wij verwerken

 

4Anim-all verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch en bankrekeningnummer. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te sluiten. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

Indien u ook persoonsgegevens over anderen aan ons doorgeeft, moet u er zeker van zijn dat u het recht heeft om dit te doen. Wij verwachten ook dat de persoonsgegevens die u ons meedeelt, juist zijn en dat u, bij wijziging van specifieke gegevens, ons deze wijziging meedeelt.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurlijkehondenkussens.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van de verwerking

 

4Anim-all verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling in het kader van de sluiting van de overeenkomst;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, mits u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, mits u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, mits u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4Anim-all bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons heeft (bijv. zolang u de producten en de diensten gebruikt of zolang u op onze nieuwsbrief geabonneerd bent) en gedurende maximaal tien (10) jaar na het beëindigen van deze relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 4Anim-all blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4Anim-all gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lijst van noodzakelijke cookies:

Naam

Vervaldag

Doel

JWSESSION

sessie

Een unieke ID die de sessie van de bezoeker identificeert

JwUnsafe

7 dagen

Een functionele cookie om te kunnen checken of je eigenaar van de website bent

 

Lijst van analytische cookies:

Naam

Vervaldag

Doel

_ga

2 jaar

De _ga cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en actiegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen

_gid

1 dag

De _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, en maakt tegelijk een analytisch rapport van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die – op anonieme wijze – worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die zij bezoeken.

_gat

 

1 dag

De _gat-cookie, gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

 

Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor de instellingen van uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

 

Indien u een andere browser gebruikt, kan u de procedure voor uw browser nakijken via de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 

Uw rechten en hoe deze uit te oefenen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben in te zien.

Indien u denkt dat uw gegevens onjuist of niet langer actueel zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te corrigeren.

U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij evenwel niet aan dit verzoek voldoen.

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van uw gegevens controleren.

Daarnaast heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4Anim-all en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wanneer u de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkehondenkussens.be. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Zorg ervoor dat u steeds duidelijk aangeeft welk recht u wil uitoefenen en hoe u de gevraagde informatie wenst te verkrijgen.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming:  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4Anim-all neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve dan contact op te nemen via info@natuurlijkehondenkussens.be.

Links naar andere websites

Onze webshop kan links naar andere websites bevatten. Zodra je de website van https://www.natuurlijkehondenkussens.be/ verlaat, geldt onze privacy policy niet meer. Die links zijn gewoonlijk als zodanig aangegeven. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de toepasbare bepalingen van de gegevensbescherming op de gelinkte websites in acht worden genomen. Daarom adviseren wij dat u informeert naar het desbetreffende privacybeleid van andere websites.